De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Awebo Webdesign. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Awebo Webdesign.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Awebo Webdesign met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel Awebo Webdesign alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Awebo Webdesign niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
 
Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Awebo Webdesign. Deze websites welke geen eigendom zijn van Awebo Webdesign, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Awebo Webdesign.

Hoewel Awebo Webdesign uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Awebo Webdesign worden onderhouden wordt afgewezen.